Vystavovatel

Proč se zúčastnit jako vystavovatel?

  Největší výstava orchidejí v České republice
  Více než 50.000 návštěvníků z ČR, Slovenska, Polska, či Maďarska
  Specifická cílová skupina. Nejen pěstitelé, ale i laická veřejnost
  SVĚT ORCHIDEJÍ se koná na nejmodernějším výstavišti v Čechách
  Tradiční akce, konající se od roku 2008
  Propagace pěstování orchidejí jako alternativní volnočasové aktivity

Chcete vystavovat na výstavě Svět orchidejí 2019?